Inbound Marketing | Rekommenderad | Best Practices & How To

Varför är det så viktigt att marknad och sälj pratar med varandra?

Av Carl Alin | 26.10.17

Lästid: 6 minuter
‹ Tillbaka till listningen

Hur många gånger har man inte hört om företag vilkas marknads- och säljavdelningar bara pratar med varandra på julfesten? Där marknad har sitt sätt att generera leads, och sälj ett helt annat sätt att bedöma dem? Bristen på kommunikation är både ironisk, och ineffektiv.

Att sälj och marknad en gång i tiden inte hade goda relationer är väl inte direkt något man kan ursäkta, men det är lite förståeligt. Avdelningarna var ofta separerade och hade kanske inte så mycket samröre med varandra.

Marknadsavdelningen sysslade med det de gjorde bäst: marknadsföring och PR. Om det sedan resulterade i några affärer var faktiskt säljavdelningens ansvar. Och sälj satt troligtvis och ringde kalla samtal hela dagarna, eller jobbade på att försöka komma ut på fysiska säljmöten.

Paradigmskiftet gör att ingen har några ursäkter


Möjligheterna för samarbete kan man, om man är snäll, säga var begränsade. Men den ursäkten har ingen bäring idag. Inte nu när vi alla har möjlighet att hålla full koll på vår säljtratt och våra kunders köpresor. Inte när vi numera kan sätta upp regler för vilken typ av leads som ska klassas som MQL:er, och vilka som sedan ska gå vidare och klassas som SQL:er. Vi har möjlighet att justera dessa riktlinjer hela tiden, så att marknad kan bearbeta rätt leads och sälj därmed alltid får leads som de känner håller hög standard.


En tydlig fördel när marknad och sälj samarbetar!

En radda fördelar med SMarketing


SMarketing är ett fiffigt litet begrepp som innebär att marknads- och säljavdelningarna jobbar linjerat mot samma mål (och precis som Inbound Marketing handlar om). Att fler företag inte arbetar på det här sättet ännu, utan fortfarande upplever problem där avdelningarna nästan slåss mot varandra internt, är en gåta 2017. För möjligheterna är nämligen oändliga med teknikens utveckling, och fördelarna är tydliga:

 • Spara tid per affär eftersom båda avdelningarnas kundbearbetning effektiviseras.
 • Kundbearbetningen blir betydligt slagkraftigare eftersom både marknad och sälj kan använda respektive avdelnings kunskaper.
 • Själva synen på kundbearbetningen blir också mer linjerad när avdelningarna jobbar tillsammans mot gemensamma mål.
 • Att planera ihop ger större möjligheter att öka omsättningen.
 • Tydliga sätt att kvalificera leads på, vilket linjerar synen på vad ett bra vs dåligt leads egentligen är.
 • Marknad kommer att generera fler kvalificerade leads, vilket gör att sälj skickar tillbaka färre “dåliga leads”
 • Sälj kommer att stänga fler affärer eftersom era leads numera håller högre kvalitet

Hur får man marknad och sälj att samarbeta?


Feedback och diskussioner lägger grunden för samarbetet. För att båda parter ska kunna prestera ännu bättre och förstå vad den andre behöver måste de sitta ned och diskutera hur situationen ser ut idag. Vilka insatser gör marknad för att generera leads? Hur bearbetar sälj leads som marknad levererat? Håller leadsen måttet? Om inte, vad är det för “fel” på dem?

Få dem att bygga buyer personas tillsammans. På så vis har de samma syn på hur idealkunden ser ut, vilka smärtpunkter de har och vad de har för behov eller utmaningar. Annars jobbar båda avdelningarna troligtvis mot helt olika typer av buyer personas, och då är det inte så konstigt att leadsbearbetningen inte är enhetlig.


Hur får man marknad och sälj att samarbeta?


Sätt marknads- och säljmålen tillsammans.
Om båda avdelningarna är fullt medvetna om vilka mål man jobbar mot är det lättare för dem att enas och samarbeta. De vet vad de bör prestera och man minimerar risken för eventuella missförstånd, eftersom alla vet vad som gäller.

Integrera avdelningarnas CRM- och marknadsföringsverktyg med varandra.
Genom att båda avdelningarna har full insyn i respektive verktyg ökar transparensen. Dels kan båda sidor se ett leads fullständiga köpresa från start till mål, dels får de en bättre förståelse för hur de tillsammans stänger affärer.

Skriv ett Service Level Agreement (SLA). Ett SLA är ett avtal som specificerar både företagets marknadsföringsmål, samt de säljaktiviteter som utgör uppföljningar och stöd. Syftet med ett sådant avtal är att båda parter ska kunna använda det som ett sorts åtagande där man tydligt stöttar varandra med hjälp av konkreta mål.

 

Lite hjälp på traven?


Ännu lättare att ena marknad och sälj blir det om båda avdelningarna kan sitta ned tillsammans och diskutera marknadsföringsplaner- och kampa

njer mer konkret:

 • Vilka kampanjer ska rullas ut under det kommande året?
 • Vad är syftet med dem?
 • Vilka KPI:er mäter vi?
 • Vilka är de övergripande marknadsföringsmålen?


Om båda parter har koll på den typen av planering kommer de automatiskt närmare varandra. 
Och vi har precis vad du behöver för att hjälpa dem dit: en mall för din årliga marknadsföringsplan. Bara att ladda ner, printa ut, diskutera med avdelningarna och fylla i. Lätt som en plätt!

Ladda ner inbound marketing plan 2018

Av Carl Alin

Inbound Marketing Consultant

He’s our Inbound Whisperer. He listens to our clients, analyzes their needs and often finds solutions they have never thought of.
Inbound Marketing Consultant

Han är vår Inbound-viskare- Han lyssnar på våra kunder, analyserar deras behov och hittar en lösning som de inte visste fanns.

Kontakta oss.

Fyll i formuläret nedan för att komma i kontakt med oss!