Kapstaden

#Månresan avsnitt 171:IGoMoon besöker Project Playground i Langa

I avsnittet besöker iGoMoon Project Playground i Langa, som vi även stöttar som företagsvän.  

Vi var på besök hos Project Playground i Langa, 🇿🇦 som är den äldsta kåkstaden i Kapstaden, där välkomnades vi av Frida Vesterberg som är en av grundarna till organisationen. Vi delades in i två grupper för att få så mycket tid som möjligt med Thembi och Anna som dagligen arbetar på plats. Thembi visade oss runt i Langa-området och berättade om dess historia samt hur barn som växer upp (som han själv gjort) i kåkstäderna inte har ljusa framtidsplaner eller förutsättningar, eftersom vardagen präglas av fattigdom, misär, droger, övergrepp och våld.

iGoMoon stöttar Project Playground som företagsvän och jag tycker det här besöket blev precis det jag hoppades på, en fantastisk möjlighet för alla medarbetare att få ett nytt perspektiv. Alla var väldigt berörda av att få den här inblicken. Något jag funderar över är en konversation vi hade i bussen på vägen tillbaka. Om att det är väldigt lätt att det blir en skamfylld känsla, att vi har det så bra hemma i Sverige, och människor här i kåkstäderna har det så dåligt. Men det tankesättet leder egentligen bara till den ökade klyftan “vi och dom” och att vi inte tar vårt medmänskliga ansvar, med ursäkten att vi ska vänta tills vi kan bidra ännu större och mer, innan vi gör något överhuvudtaget.

Därför skulle jag skulle vilja läsa upp budskapet som står skrivet på den här lappen, som kommer med armbandet som vi fick binda till förmån för barnen här. Ubunye means: UNITY, "We are together in this thing called life, no matter how small your action, it can have a profound effect on those around the world." Jag tycker att det är viktigt att vi tar med oss precis det budskapet och förstår att här kan det lilla absolut vara helt avgörande för ett barns framtid. Privilegierade som vi är som bor i Sverige, låt oss istället ta ansvaret som vi fått med våra privilegierade förutsättningar, och göra det vi kan.

Jag säger som Thembi: *Be fruitful* Det är inte "vi och dom" - we are together in this thing called life.

Det är inte "vi och dom" - we are together in this thing called life.
Mattias Grönborg

Are you ready take your journey to the next level?

We're always eager to hear about new growth stories. We would love to hear your story.
Contact us here
An iGoMoon Space agent