Tillväxt

#Månresan avsnitt 183: Utmaning tänder glöd & kreativitet

I avsnittet pratar Mattias om hur utmanande situationen skapar en glöd och en kreativitet, samt hur digitalisering lett till att webben blir den primära säljkanalen för många företag. 

Det är fjärde veckan vi jobbar remote (pga situationen med covid-19) och dagen består av, som vanligt numera, "onlinemöten" i alla dess former. Jag har ett samtal med Simon för att träna honom i försäljning, där vi rollspelar ett vanligt säljsamtal och jag agerar som kund. Vi tränar på att hitta olika vinklar för att sälja vår nya tjänst "Insights For Growth".

Jag tittar också på HubSpots webinarie från Dublin där de bland annat lanserade en rad olika intressanta nyheter under de digitala partner-dagarna. I slutet av avsnittet presenterar jag resultatet av bokslutet för 2019 och pratar om hur den här utmanande situationen skapar en glöd och en kreativitet. Jag blir påmind om känslan jag hade då jag startade min entreprenörsresa och alla de utmaningar jag stod inför då. Jag ser möjligheter att företag kommer vilja digitalisera och göra webben till den primära säljkanalen. Det är spännande att HubSpot släpper nya CMS-produkten precis nu. Bra timing. Kom ihåg: "Change is the heartbeat for growth".

Change is the heartbeat for growth
Mattias Grönborg

Are you ready take your journey to the next level?

We're always eager to hear about new growth stories. We would love to hear your story.
Contact us here
An iGoMoon Space agent