Entreprenörskap

#Månresan avsnitt 190: Processer skapar trygghet

I avsnittet diskuteras vikten av processer, prioriteringar och tydlig kommunikation med kunderna. 

Jag, Göran, Frank och Erik jobbar med processutveckling denna dag från klockan 8 till klockan 17. Det är viktigt att ha tydliga processer för det man gör, både för att minimera misstag och undvika missförstånd, men också för att skapa trygghet hos medarbetarna.

Pratade också med Åsa om bland annat prioriteringar av olika support-tasks och hur vi hanterar det. Precis som med processerna så är det viktigt att det finns en tydlighet (både internt men också mot kunderna) så alla vet vad som gäller. Vilka som betalar för att bli prioriterade och vilka som inte gör det men ändå förväntar sig det.

Det är lätt att det skapas en "gråzon" eller osäkerhet kring vad som gäller om det inte finns tydliga riktlinjer, regler och specifikationer för vad som är vad. Sen kan man ha hur mycket processer som helst men det handlar också om kundservice och att faktiskt lyssna på kunden för att förstå problemet.

Det är lätt att det skapas en "gråzon" eller osäkerhet kring vad som gäller om det inte finns tydliga riktlinjer, regler och specifikationer för vad som är vad.
Mattias Grönborg

Are you ready take your journey to the next level?

We're always eager to hear about new growth stories. We would love to hear your story.
Contact us here
An iGoMoon Space agent