Entreprenörskap

#Månresan avsnitt 191: Kombucha och crazy deals

I avsnittet pratar Mattias om "Triangle of Growth" och hur den fungerar som ett verktyg för tydligare riktlinjer kring vilken typ av hjälp, rådgivning och prioritet kunden väljer att köpa.

Dagen inleds med ett "daily stand-up meeting" i vanlig ordning. Jag upptäcker en utmaning vi har hos en kund där det inte funnits en tillräckligt tydlig styrning. Det är viktigt att vi som leverantör är rådgivande i våran roll och inte väntar på att kunden ska säga åt oss vad vi ska göra. Sen sitter jag och Erik och jobbar på vår "Triangle of growth" inför strategi-arbetet på fredag.

Vi jobbar just nu på att definiera de olika stegen i "Triangle of Growth" för att ha tydligare riktlinjer kring vilken typ av hjälp, rådgivning och prioritet kunden väljer att köpa. Detta gör det också lättare för oss att prioritera och ge kunderna den service de förväntar sig och den service de önskar betala för.

Det är viktigt att vi som leverantör är rådgivande i våran roll och inte väntar på att kunden ska säga åt oss vad vi ska göra.
Mattias Grönborg

Are you ready take your journey to the next level?

We're always eager to hear about new growth stories. We would love to hear your story.
Contact us here
An iGoMoon Space agent