Tillväxt

#Månresan avsnitt 192: Varför du sätter mål med kunden

I avsnittet får ni se hur en Discovery Workshop utförs och vad det innebär, både för kunden men även oss som leverantörer.

Det pågår en så kallad "Discovery Workshop" på kontoret större delen av dagen. Vi har två olika typer av Discovery sessions på iGoMoon. Den ena kallar vi "Discovery - Website project" och det är egentligen en förstudie som genomförs för att definiera vad kunden vill uppnå med projektet. Ofta använder vi den när kunden inte riktigt vet vad de vill ha, eller att projektet är av en större karaktär där det är lätt att räkna bort sig. Dessa ger oss sen underlag för att kunna ta fram en offert för hela projektet.

Den andra kallar vi för "Discovery - Website Strategy" [Uppdaterat namn efter inspelning "Discovery - Website Goals"] och där definierar vi bland annat mål, vilka KPI:er vi har och ska mäta, vilken målgrupp kunden har, kundens buyer persona m.m. Detta för att kunna sätta gemensamma och tydliga mål men också för att vi som leverantör ska veta vad vi mäts och utvärderas på. Utifrån detta tar vi fram vilka insatser som behöver göras och vilken budget som krävs per månad för att genomföra detta.

Detta för att kunna sätta gemensamma och tydliga mål men också för att vi som leverantör ska veta vad vi mäts och utvärderas på.
Mattias Grönborg

Are you ready take your journey to the next level?

We're always eager to hear about new growth stories. We would love to hear your story.
Contact us here
An iGoMoon Space agent