Learn more from: Erik Rörström

CTO/Partner, Web developer, bootstrapper and entrepreneurial Padawan.

Loves any song you can stomp to, has never (sucessfully) hacked NASA and thinks Djurgården is a lifestyle.
CTO/Partner, Utvecklare, bootstrapper & Jedi

Det finns bara en varelse som rör sig med samma hastighet som Erik. Tyvärr det är Charlie Sheen. Det handlar om att få saker att hända, att lära sig på vägen och bli bättre varje dag.